Tęcza nad miastem

Z samochodu...
(nie, nie ja prowadziłam ;) )



I nie z samochodu, ale za to w deszczu.




Komentarze