Posty

Supermarine Spitfire Mk.V, malowanie Jana Zumbacha