Qatar pod pierzynką z chmur

 WAW/EPWA 2017/02/04
Airbus A330 - MSN 511 - A7-ACC 
Airline Qatar Airways


Komentarze