I oddalił się w stronę zachodzącego słońca... ;)

WAW/EPWA, 2017/04/08
Airbus A330 reg. A7-ACD Qatar Airways
I oddalił się w stronę zachodzącego słońca... 

Komentarze