Beskid Sądecki

Nie samymi samolotami się (ponoć:P) żyje. Więc kilka kadrów z wędrówki po Beskidzie Sądeckim.