Pierwszy przylot SP-LRG

Pierwszy przylot nowego SP-LRG na EPWA, 2017/06/10
Najpierw niski przelot (low pass) nad RWY33

I po lądowaniu salut wodny


Komentarze