Flower Power

 WAW/EPWA, 2017/07/28: Pierwszy spotting od ponad półtora miesiąca - i taki rarytas: Airbus A330 - MSN 797 - B-6076 (Zichen Hao Livery), Air China. Niestety, pogoda pochmurna, za to start z RWY29.