Para dyżurna

Para dyżurna nad EPWA: Mig 29: 115 i 38
 

Komentarze