CAVOK

2018/04/06: Cavok Air, Antonov An-12B, reg. UR-CJN i Cavok Air, Antonov An-12BK, reg.  UR-CKL 

Komentarze