Qatar Cargo

WAW/EPWA, 2022/10/13: Qatar Cargo, Boeing 777-F A7-BFR