WMI-BCN

WMI/EMPO, 2023/10/06: Ryanair, Boeing 737-8AS, EI-EVB